Välkommen till Forskarpatent i Uppsala AB

 

Vi ger kvalificerad rådgivning kring patent och kommersialisering till forskare vid universitet och högskolor samt till små, forskningsnära företag. Med mångårig erfarenhet från patentarbete i internationell miljö har vi en mycket god grund att göra bedömningarna utifrån ett affärsmässigt perspektiv.

Vi erbjuder utredningsservice i allehanda patentrelaterade frågor, tex patenterbarhet, giltighet, "freedom to operate", till forskare, företag och investerare.

Vi ger industrin möjlighet att förvärva teknologier och produktidéer med ursprung i den akademiska forskningen.

Vår erfarenhet och kompetens står till ditt förfogande. Kontakta oss!

Claes Djurberg - Fysik/Data/Telekom
Gerald Pettersson - Kemi/Biologi